Sidhuvudbild

Förskolan Krumilur

Vi finns i den här villan på Rimbo Skolväg 16. Här finns plats för 25 nyfikna, inspirerande upptäckare i åldrarna 1-4 år.

Förskolan Krumilur, Rimbo Skolväg 16

Trio Förskolor AB

Trio Förskolor AB driver fyra fristående förskolor i Rimbo tätort.

Förskolan Krumilur,
Rimbo Skolväg 16, 079-330 55 89

Förskolan Fifilur,
Bergsvägen 4, 079-331 24 64

Förskolan Hoppitoss,
Vibyvägen 3, 079-333 08 60

Förskolan Killevipp,
Vibyvägen 5, 079-331 52 22

Logga in Hemsida från Lawebb Logga in