Trio Förskolor AB

Förskolan Hoppitoss

Vi finns i en gula villan på Vibyvägen 3 i Rimbo. Här finns plats för 23 nyfikna, inspirerande upptäckare i åldrarna 1-4 år.

Trio Förskolor AB

Trio Förskolor AB driver fyra fristående förskolor i Rimbo tätort.

Förskolan Hoppitoss,
Vibyvägen 3, 079-333 08 60

Förskolan Krumilur,
Rimbo Skolväg 16, 079-330 55 89

Förskolan Fifilur,
Bergsvägen 4, 079-331 24 64

Förskolan Killevipp,
Vibyvägen 5, 079-331 52 22

Logga in Hemsida från Lawebb Logga in