Trio Förskolor AB

Om Hoppitoss

Om Hoppitoss

Hoppitoss är en privat förskola som drivs i aktiebolagsform. Hoppitoss startade i april 2016. Aktiebolaget driver även förskolorna Krumilur på Rimbo Skolväg 16, Fifilur på Bergsvägen 4 och Killevipp på Vibyvägen 5 i Rimbo. Vi är godkända av Norrtälje Kommun vilket innebär att vi kontrolleras regelbundet avseende såväl pedagogisk verksamhet, barnsäkerhet, miljö- och hälsofrågor som brandsäkerhet. Barnomsorgsavgift och andra regler är desamma som för kommunala förskolor.
Hoppitoss har plats för 23 barn på en avdelning.