Sidhuvudbild

Om Killevipp

Vi finns i en villa på Vibyvägen 5. Ingång och parkering från Apoteksvägen.

På Killevipp finns det plats för 25 barn i åldern 4-5 år.

Förskolan Killevipp

Trio Förskolor AB

Trio Förskolor AB driver fyra fristående förskolor i Rimbo tätort.

Förskolan Krumilur,
Rimbo skolväg 16, 0175-73350

Förskolan Fifilur,
Bergsvägen 4, 0175-73250

Förskolan Hoppitoss,
Vibyvägen 3, 0175-73290

Förskolan Killevipp,
Vibyvägen 5, 0175-22301

Logga in Hemsida från Lawebb Logga in