Sidhuvudbild

Om Killevipp

Förskolan Killevipp

Förskolan Killevipp öppnade i december 2009. Verksamheten drivs av Trio Förskolor AB som även driver Förskolan Krumilur på Rimbo Skolväg 16, Förskolan Hoppitoss på Vibyvägen 3 och Förskolan Fifilur på Bergsvägen 4 i Rimbo. På Killevipp finns det plats för 25 barn i åldern 4-5 år.