Sidhuvudbild

Föräldramedverkan

Vi välkomnar engagemang från föräldrarna som, precis som barnen, kan bidra till att verksamheten utvecklas och förbättras. Vi har regelbundna möten mellan personal och föräldrar. Vi eftersträvar en familjär stämning där alla, personal, föräldrar och barn känner varandra till namn.