Sidhuvudbild

Personal

Vi som jobbar på Krumilur

Johanna Karlsson - Förskollärare
Annica Berzén - Barnskötare
Ellinor From - Barnskötare
Maria Rödin - Förskollärare
Rebecca Richt - Barnskötare

Eva Berglund - Rektor