Sidhuvudbild

Historik

Förskolan Killevipp startade i december 2009. Då drev Trio Förskolor AB sedan några år Krumilur och Fifilur. Men eftersom intresset för Trio Förskolor AB´s verksamhet blivit så stort och många småsyskon ville ha plats öppnades Killevipp. Till Killevipp flyttade då alla 4- och 5 åringar från Krumilur och Fifilur.
Numera har även Förskolan Hoppitoss öppnat och de äldsta barnen från de tre förskolorna går sitt sista förskoleår på Killevipp.