Sidhuvudbild

Historik

Förskolan Killevipp startade i december 2009.
Då intresset för Trio Förskolor AB´s verksamhet blivit så stort och många småsyskon ville ha plats öppnades Killevipp. Till Killevipp flyttade då alla 4- och 5 åringar från Krumilur och Fifilur.