Sidhuvudbild

Föräldrasamverkan

Vi välkomnar engagemang från föräldrarna som, precis som barnen, bidrar till att verksamheten utvecklas och förbättras. Vi har regelbundna möten mellan personal och föräldrar. Vi eftersträvar en familjär stämning där alla, personal, föräldrar och barn känner varandra till namn.
Vi använder förskoleappen TYRA som stöd för kommunikation mellan förskolan och hemmet.