Sidhuvudbild

Personal

Vi som jobbar på Fifilur

Ann-Sofie Larsson - Barnskötare
Sandra Wiik - Barnskötare
Åsa Håkansson - Förskollärare
Mahnaz Ali - Barnskötare
Erica Tövinge - Barnskötare
Jasmine Hansson - Barnskötare

Eva Berglund - Rektor