Sidhuvudbild

Om Fifilur

Fifilur är en privat förskola som drivs i aktibolagsform. Fifilur startade i januari 2008. I samma bolag ingår även Förskolan Krumilur på Rimbo Skolväg16, Förskolan Hoppitoss på Vibyvägen 3 och Förskolan Killevipp på Vibyvägen 5 i Rimbo. Vi är godkända av Norrtälje Kommun vilket innebär att vi kontrolleras regelbundet avseende såväl pedagogisk verksamhet, barnsäkerhet, miljö- och hälsofrågor som brandsäkerhet. Barnomsorgsavgift och andra regler är desamma som för kommunala förskolor. Fifilur har plats för 25 barn.

Fifilurbarn_vid_masken.jpg