Sidhuvudbild

Historik

Förskolan Fifilur öppnade i januari 2008. Verksamheten drivs av ett aktiebolag som även driver Förskolan Krumilur och Förskolan Killevipp i Rimbo. Den pedagogiska tanken såväl som viss praktisk planering sker gemensamt.