Sidhuvudbild

Historik

Förskolan Fifilur öppnade i januari 2008. Verksamheten drivs av ett aktiebolag som även driver Förskolan Krumilur, Förskolan Hoppitoss och Förskolan Killevipp i Rimbo. Samma pedagogiska tanke genomsyrar alla fyra förskolor och en stor del av planeringen av det pedagogiska innehållet sker gemensamt.