Sidhuvudbild

Vår filosofi

mini_fifilurbarn_runt_plastback.jpg

Vi tror på det kompetenta barnet. Vår målsättning är därför att utifrån det enskilda barnets förutsättningar, behov och intressen stimulera och stödja lek, upptäckarglädje och lärande i en harmonisk och trygg miljö. Barnen ska få möjlighet att utvecklas i sin egen takt genom att beredas tillfälle att göra saker de tycker speciellt mycket om tillsammans med en nyfiken, medforskande pedagog.

Fifilur är en plats för gemensamt lärande och ska förbereda barnen såväl motoriskt, musikaliskt, matematisk/logiskt, socialt och inte minst känslomässigt för, inte bara skolan utan hela livet.

I vårt arbetssätt använder vi pedagogisk dokumentation för att synliggöra barnens egna lärandeprocesser. På så sätt tydliggörs barnens intressen som sen påverkar planeringen och utformningen av verksamheten.
Vår verksamhet är inspirerad av flera olika pedagogiska inriktningar men allra mest av Reggio Emilia.

På Fifilur ska barnen prova på nya saker och utvecklas i sin egen takt. Allteftersom de känner sig trygga inspireras de att prova nya utmaningar.
Barnen växer ur känslan att ha provat på och lärt sig nya saker.
Vi strävar efter att möta barnen i mindre grupper och fokuserar mycket på samarbete och även konflikthantering.

Vi arbetar kontinuerligt på att motverka mobbing och främja jämlikhet.
En glad, positiv och välkomnande atmosfär är en grundförutsättning för ett lyckat lärande. Glädje smittar av sig och verkar avstressande på både barn och vuxna. Man ska känna sig trygg när man kommer till Fifilur och mötas av ett leende.

Runt Fifilur har vi en stor trädgård med fruktträd och öppna gräsytor. Vi vistas mycket ute, både i vår egen trädgård och i närliggande naturområden. Vi bedriver pedagogiskt planerad uteverksamhet och går regelbundet på halvdagsutflykter.

Vi tycker att det är mycket viktigt att barnen får rikliga tillfällen att röra på sig och träna sin grovmotorik. Men vi tycker samtidigt att det är viktigt att barnen får lära sig att ta det lugnt och varva ner.

Maten barnen äter levereras från City Catering. Frukost och mellanmål tillreds på Fifilur. Vi sitter i mindre grupper vid måltiderna för att skapa lugn och ro och för att få möjlighet att samtala med alla barn. Läs mer om vår syn på mat och hälsa i vår policy.Mat och hälsa