Trio Förskolor AB

Föräldramedverkan

Vi välkomnar engagemang från föräldrarna som, precis som barnen, bidrar till att verksamheten utvecklas och förbättras. Vi har regelbundna möten mellan pedagoger och föräldrar. Förutom en daglig kontakt vid lämning och hämtning har vi ett utvecklingssamtal och ett föräldramöte per termin. Vi eftersträvar en familjär stämning där alla, personal, föräldrar och barn känner varandra till namn.
Vi använder förskoleappen TYRA som stöd i kommunikationen mellan förskola och hem.