Trio Förskolor AB

Historik

Trio Förskolor har funnits sedan juli 2006 då Krumilur startade som första enskilda förskola i Rimbo tätort. Ursprungligen skulle vi bara hålla till i nedervåningen i villan på Rimbo Skolväg 16. Krumilur kunde då erbjuda 20 platser. Men intresset blev stort och redan till årsskiftet 2006-2007 fick vi tillgång till övervåningen och kunde erbjuda plats för 30 barn. Intresset var dock fortfarande stort och många stod i kö och ville börja så i januari 2008 öppnade även Förskolan Fifilur med samma pedagogiska tanke och inom samma aktiebolag. I årsskiftet 2009/2010 öppnades sedan Förskolan Killevipp som erbjöd plats till de äldsta barnen på Trio. På Killevipp är verksamheten riktad till 4-5 åringar och deras behov med ett tydlig inriktning mot förberedelse inför skolstart.

Eftersom söktrycket var fortsatt högt och för att kunna minska våra barngrupper och på så sätt utveckla vår kvalitet öppnades i april 2016 Förskolan Hoppitoss.