Trio Förskolor AB

Klagomålshantering

Klagomålshantering på Trio Förskolor AB

I första hand vill vi att föräldrar framför synpunkter och eventuell kritik direkt till personalen på respektive förskola. Vi uppmanar föräldrar att säga till på en gång om de funderar över eller har en oro för något. Vi välkomnar både föräldrarnas och barnens synpunkter och ser det som ett sätt för oss att utvecklas och bli bättre!
Känner ni föräldrar er inte bekväma med att prata med förskolepersonalen kan ni alltid framföra synpunkter och eventuell kritik till Eva Berglund – Rektor på telefon 0760-056580 eller via mail trioforskolor@gmail.com. Till rektor kan även andra personer som vill framföra synpunkter eller kritik mot Trio Förskolor AB vända sig.
Vi kan dock inte hantera kritik eller synpunkter som framförs anonymt. Vi vill kunna bemöta varje enskild person på ett bra sätt och det blir omöjligt om vi inte vet vem det är.
När vi blivit medvetna om synpunkter eller kritik från er föräldrar kan ni förvänta er följande:
att vi lyssnar aktivt och tar emot era synpunkter/kritik.

att vi, om vi inte kan bemöta synpunkterna/kritiken direkt ber att få återkomma snarast. Detta ska ske inom en vecka.

att vi följer upp efter ytterligare 1-2 veckor för att säkerställa att ni upplever att ni blivit lyssnade på.

att, om synpunkterna eller klagomålen beror på missförstånd eller oklarheter i
vår kommunikation ska vi fundera över hur vi kan undvika liknande missförstånd eller otydligheter i framtiden.