Trio Förskolor AB

Personal

Vi som jobbar på Hoppitoss
Laila Norrman - Förskollärare
Tina Delin - Barnskötare
Shiva Tavanai - Barnskötare
Pia Björnfot - Barnskötare

Eva Berglund* - Rektor